Ưu đãi giảm giá

T
in vui. Vui lắm vui!

Từ 08:00 - 20/11 đến 23:59 - 26/11, Cửa hàng sẽ giảm giá một số mặt hàng phục vụ bà con cô bác. Hơn thế nữa, mọi người cũng có thể đổi quà với những ưu đãi hấp dẫn!

Nhiều vật phẩm được ưu đãi hấp dẫn

Tiệm thần bí

Thời gianTiêu phíPhần thưởngQuà tặng
20/11 - 21/11 299 vàng 10 Tiến cấp đơn 1 Tiến cấp đơn (Siêu) + 2 Bó hoa
22/11 - 23/11 299 vàng 10 Hải tâm tinh 1 Hải tâm tinh (Siêu) + 2 Bó hoa
24/11 - 26/11 599 vàng 10 Bùa ám khí 1 Bùa ám khí (có hạn) + 4 Bó hoa

Đổi hoàn mỹ

Yêu cầuPhần thưởng
3 Đá cường hóa + 6 vàng 1 Đá cường hóa (Siêu)
3 Tiến cấp đơn + 12 vàng 1 Tiến cấp đơn (Siêu)
3 Hải tâm tinh (không thời hạn) + 18 vàng 1 Hải tâm tinh (Siêu)