Tính năng

Đúc trang bị

Hôm nay, Tần Vương vừa thắng trận trở về, người có ban thưởng cho mỹ nhân chốn hậu cung một túi đá thất sắc, nhìn đẹp lung linh huyền ảo, hỏi ra mới biết là đá đúc trang bị!

Nguồn gốc đá cộng thuộc tính

 • Khi thiếu hiệp bán shop trang bị tím từ cấp 60 trở lên sẽ nhận được 1 loại đá cộng thuộc tính ngẫu nhiên, đá nhận được sẽ có cấp tương ứng với cấp trang bị đã bán.
 • Bán trang bị tím cấp 60 trở lên đã khóa thì sẽ nhận được Đá cộng thuộc tính khóa.
 • Bán trang bị tím cấp 60 trở lên không khóa thì sẽ nhận được Đá cộng thuộc tính không khóa.

Phân loại đá cộng thuộc tính

 • 7 loại đá cộng thuộc tính :
Hình ảnh
Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bịĐá cộng Sinh Lực Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bịĐá cộng Nội lực Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bịĐá cộng Thể lực Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bịĐá cộng Tấn công Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bịĐá cộng Bạo kích Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bịĐá cộng Phòng thủ Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bịĐá cộng Né tránh
 • Mỗi loại đá sẽ hiển thị số cấp tương ứng với cấp trang bị đã bán.
 • Bán trang bị tím cấp càng cao sẽ nhận được đá cộng chỉ số thuộc tính càng cao. 

Cách đúc trang bị

 • Thiếu hiệp từ cấp 60 trở lên mới có thể sử dụng Đá cộng thuộc tính.
 • Thiếu hiệp nhấp chuột vào loại Đá cộng thuộc tính cần đúc rồi chọn Dùng. 

Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bị

 • Khi đó sẽ mở ra giao diện đúc trang bị:

Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bị

 • Thiếu hiệp chọn trang bị cần thay đổi thuộc tính để tiến hành đúc. Trang bị cần đúc phải cùng cấp với đá thay đổi trang bị mới có thể tiến hành thao tác. Mỗi lần đúc sẽ tiêu hao 1 đá cộng trang bị tương ứng, 10 vàng50.000 đồng.

Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bị

 • Khi đúc thành công, trang bị cần đúc sẽ thay đổi ngẫu nhiên 1 trong các dòng thuộc tính của trang bị thành thuộc tính của đá đúc.

Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bị

 • Trường hợp ví dụ như trong hình dòng thuộc tính +18 Phòng thủ của trang bị gốc đã được thay thế bằng dòng thuộc tính +56 Nội lực tối đa của đá.

Webgame Nhập vai Ải Mỹ Nhân - Đúc trang bị

Lưu ý

 • Khuyến cáo nên tập trung 1 loại thuộc tính vào 1 món trang bị khi tiến hành đúc vì khi thao tác đúc trang bị, sẽ ngẫu nhiên thay đổi bất cứ dòng thuộc tính nào của trang bị. 1 dòng trang bị có thể bị thay đổi nhiều lần.
 • Chỉ có thể đúc các trang bị từ cấp 60 trở lên, và đang mặc trên người (trang bị khóa).
X